Zakat Gold

Thank you Katie Rodriguez for the photos

Zakat Fitr

Zakat fithrah adalah zakat badan yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan berupa makanan pokok sebanyak 1 sha’ (± 2,042 kg). Mulai diperintahkan kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam Pada bulan Sya’ban Tahun 2 H.

Show Buttons
Hide Buttons